Algemene Voorwaarden – Webshop

Algemene Voorwaarden voor de Webshop van EasyVoice Telecom

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

1.1. EasyVoice Telecom: Verwijst naar EasyVoice Telecom, de exploitant van de webshop waarvan de producten en diensten worden aangeboden aan de Klant, gevestigd in Nederland.

1.2. Klant: Verwijst naar de natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit die gebruikmaakt van de webshop van EasyVoice Telecom en akkoord gaat met deze voorwaarden.

1.3. Webshop: Verwijst naar de online winkel en e-commerceplatform beheerd door EasyVoice Telecom waar producten en diensten worden aangeboden.

1.4. Producten en Diensten: Verwijst naar de goederen, producten en diensten die beschikbaar zijn voor aankoop in de webshop.

2. Bestellingen en Betalingen

2.1. De Klant kan producten en diensten bestellen via de webshop van EasyVoice Telecom. Door een bestelling te plaatsen, gaat de Klant akkoord met de aankoopprijs en de voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling.

2.2. Betalingen dienen te worden gedaan volgens de betalingsmethoden aangeboden in de webshop. EasyVoice Telecom behoudt zich het recht voor om prijzen en betalingsmethoden te wijzigen na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

3. Levering en Verzending

3.1. EasyVoice Telecom zal redelijke inspanningen leveren om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij anders overeengekomen.

3.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het afleveradres. Eventuele extra kosten als gevolg van foutieve informatie worden door de Klant gedragen.

4. Retourzendingen en Restituties

4.1. De Klant heeft het recht om producten te retourneren binnen veertien (14) dagen na ontvangst, mits de producten in originele staat verkeren. Restituties worden verwerkt na ontvangst en inspectie van de geretourneerde producten.

4.2. Voor diensten gelden specifieke retourvoorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst tussen EasyVoice Telecom en de Klant.

5. Garantie

5.1. Producten verkocht via de webshop zijn gedekt door de wettelijke garantie van conformiteit. EasyVoice Telecom zal defecte of niet-conforme producten vervangen of repareren, naar eigen goeddunken, binnen de geldende wettelijke termijnen.

6. Gebruik van de Webshop

6.1. De Klant zal de webshop alleen gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met toepasselijke wetten en voorschriften.

6.2. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig houden van accountgegevens en wachtwoorden.

7. Privacy

7.1. EasyVoice Telecom zal persoonlijke informatie van de Klant vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met ons privacybeleid, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

8.1. EasyVoice Telecom behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden worden van kracht na publicatie op onze website.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Nederland, in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving.

Door gebruik te maken van onze webshop, erkent en aanvaardt u deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze webshop.

Naar de inhoud springen